Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (AVG) is van toepassing op alle persoonsgegevens die Staring at the moon verwerkt van haar gebruikers. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en behandelen de persoonlijke informatie vertrouwelijk. Het is raadzaam deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

Staring at the moon
E-mail: mail [at] staringatthemoon.nl
Website:  https://staringatthemoon.nl

KvK nummer: 61063177
BTW-id: NL002353305B84

2a. Persoonsgegevens die wij verwerken

Staring at the moon verwerkt persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van de diensten en/of de gegevens zelf verstrekt. Persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortegegevens (geboortedatum, geboortetijd, geboorteplaats)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Website
 • Internetbrowser en/of apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteit op onze website
 • Overige persoonlijke data die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld tijdens persoonlijk contact via mail of social media

2b. Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij kunnen niet controleren of een bezoeker die jonger is dan 16 jaar toestemming heeft gekregen. Wij raden ouders/verzorgers daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij onterecht persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen verwijderen.

3. Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Staring at the moon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Leveren van diensten
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Afstemmen op jouw voorkeuren aan de hand van het gedrag op de website
 • Wettelijke verplichting, zoals overhandiging financiële gegevens aan Belastingdienst

4. Gebruik persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Staring at the moon is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid. Zelfs niet als je op de website van Staring at the moon terecht kwam via de website van een derde.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Staring at he moon verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6a. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Staring at the moon gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische  cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

6b. Google Analytics

We maken wel gebruik van Google Analytics, waar persoonlijke gegevens van bezoekers worden verzameld. Om jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen, hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens uitgeschakeld.

6c. Social media knoppen

Op de website staan verschillende social media buttons. Wij hebben geen invloed op de manier waarop cookies worden geplaatst/gebruikt op deze social media kanalen. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende social media kanalen voor meer informatie.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Staring at the moon bewaart de gebruikelijke persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden deze gegevens vernietigd.

8. Beveiligingsmaatregelen

Staring at the moon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

9.  Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Staring at the moon en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@staringatthemoon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Staring at the moon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Geadviseerd wordt om regelmatig op onze website deze Privacyverklaring te bekijken.

laatste wijziging: 21 maart 2023

Scroll naar boven